Enter Title

Yerli Üretim Gözlük Çerçeveleri Hakkında

Sayın Üye Meslektaşlarımız,

27 Temmuz 2016 tarih ve saat 14:00’de Türkiye Gözlük Sanayiciler Derneği ve Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu olarak yapılan toplantı sonucu gözlükçü meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve  dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir;

Bilindiği üzere T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2016/4 sayılı  “ Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı “ 14 Temmuz 2016 tarih ve 29770 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak 1 Ağustos 2016  yürürlük tarihi olarak belirtilmiştir. 

11 inci madde “ 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak yerli malı belgesi almış görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ( TİTUBB )’nda yerli malı olduğuna ilişkin bilginin olması şartıyla SUT eki EK-3D “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” ’nde “ Çerçeve “ alan tanımı ile yer alan GZ.11110 SUT kodunun mevcut fiyatının 5 TL artırılarak Kurumca bedelinin karşılanması “ şeklinde yer almaktadır.

Bu bağlamda yürürlük tarihi olan 1 Ağustos 2016 tarihi itibarı ile “ Yerli Malı Belgesi”ne sahip üreticilerimize ait gözlük çerçevelerini Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü bulunanların ( hastalarımız )  tercih etmesi ile Medula Optik Provizyon Sistemine kayıt işleminde mevcut çerçeve bedeli üzerine 5 TL ilave edilecektir.

Optisyenlik müesseselerinin envanterinde bulunan “ Yerli Malı Belgesi “ bulunan yerli üreticilerimize ait çerçeveler de mezkur mevzuat hükümlerince değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Envanterimizde bulunan ve nihai tüketicimize satışı gerçekleşmeyen yerli üretim çerçevelerin “ Yerli Malı Belgesi “ bulunan üreticimiz tarafından TİTUBB üzerinden aktivasyonu yapılarak kapsam dahilinde değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Optisyenlik müesseseleri “ Yerli Malı Belgesi “ bulunan yerli üreticilerimizden temin ettikleri çerçevelere ait karekod bilgilerini ( Küresel Ürün Numarası, Seri-Lot vb.) sadece ilgili ürünler için kullanıldığına emin olsunlar. “ Yerli Malı Belgesi “ne sahip karekod bilgilerinin, ürün yerli üretim olsa dahi “ Yerli Malı Belgesi “ne sahip olmayan ve farklı menşei ( İthal ) ürünler için

KULLANMAMALARI GEREKMEKTEDİR..  Kazara ve yanlışlıkla kullanıldığı takdirde günümüz teknolojisinde tespiti çok kolaydır. 2016 yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşme hükümlerincede hastaya teslim edilen optik ürüne ait karekod bilgilerinin dışında başka bir ürüne ait karekod bilgilerinin sisteme kayıt yapılması YASAKTIR.

Optisyenlik müesseseleri envanterine dahil olan veya olacak olan optik ürünlere ait ALIŞ fatura muhteviyatlarında optik ürüne ait açık tanım ve Küresel Ürün Numarası ( Barkod ), Seri Numarası, Lot Bilgileri olması gerekmektedir. Çerçeveler için;  Kol bilgileri ( Model, Renk, Ekartman vb ), Gözlük Camlarında; Dioptri değeri, Küresel Ürün Numarası, Seri-Lot vb bilgilerin yer alması hususunda azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

Optisyenlik Müesseseleri temin ettikleri optik ürünlere ait fatura muhteviyatlarında “ Çerçeve, Gözlük Camı, Lens vb “ gibi genel ifadeler yeterli değildir ve genel ifadeli belgeler, belgelendirme kanun ve tebliğlerine uygun değildir, ilgili belge yok hükmünde kabul edilmektedir. Fatura muhteviyatında ürünlerin çok net açık tanımları {optik, material (plastik veya metal), cinsi (tam, nilör,faset), marka ve model numarası},ayrıca ürüne ait Küresel ürün numarası ( Barkod ) Seri-Lot bilgilerinin yer alması gerektiğini hatırlatır, meslektaşlarımızın gerek Kurumlar, gerekse idari durumlarda haksızlıklara maruz kalmamaları için anılan konu ve konular hakkında mezkur mevzuat hükümlerine uymaları konusunda azami hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.


 

 

 

 

Tanıtım Filmi